Storegade 4

Dette hus er oprindeligt bygget som amtsgård i 1700-tallet, det nøjagtige årstal kendes ikke.I huset blev den kendte digter, geograf m.m. Malthe Conrad Bruun født 1775.
1844 blev amtsgården flyttet til Skovgade. Den navnkundige amtmand, Faye, boede her 1805-44, da han var amtmand i Thisted. Amt.Bygningen har senere indeholdt flere forskellige former for forretning. I 1950 var her blomsterforretning, kiosk, herreekvipering og bageri og konditori.
Huset blev nedrevet i forbindelse med opførelsen af J. P. Jacobsen Centret, 1997-99.

Af Knud Søgaard