Hotel Thy

Hotel Thy hvor landmænd kunne få opstaldet deres heste når de kom til Thisted.
Da hestene måtte vige for bilerne, blev der indrettet autoværksted, hvilket fortsatte indtil nedrivningen i 1955-56.


Hotellet ses helt til venstre i billedet.