Om Lilleby


I 1998 / 1999 fik Ældrerådet i Thisted en del opfordringer til at undersøge mulighederne for at etablere en miniby i Thisted, i lighed med Varde og Fredericia.
Ældrerådet nedsatte en initiativgruppe, som med støtte fra Kulturelt udvalg og økonomisk bistand fra Folkeoplysningsudvalget kunne indbyde til et orienterende møde i Plantagehuset i november 1999, hvor interesserede kunne høre om tanker og ideer i projektet.
Efter mødet tegnede der sig 25 medlemmer, og foreningen Thisted-Lilleby var en realitet, og på den stiftende generalforsamling, den 17 februar 2000 blev følgende bestyrelse valgt.

Anette Ringsborg Thisted
Inga Poulsen Sundby Thy
Ove Strægaard Jensen Thisted
Orla Poulsen Thisted
Else Dalsgaard Sennels
Jens Andersen Thisted.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Ove Strægaard som formand.
Foreningens formål var og er stadigvæk ifølge foreningens vedtægter!
At samle interessegrupper omkring opbygning af miniudgaver af kvarteret omkring det gamle Grydetorv og Toldbodgade som det så ud omkring 1950.
At skabe et socialt samvær for især ældre mennesker, hvor man gensidigt tager et medansvar for, at alle føler sig velkommen og godt tilpas.
At etablere permanente arbejdsgrupper, med konkrete opgaver.
At støtte arbejdsgrupperne i deres virke, og fremme den gensidige inspiration mellem grupperne.
At skabe det Økonomiske fundament for foreningens virksomhed og formål.
At være bindeled til de kommunale myndigheder, samt skabe kontakt til og udveksle erfaringer med tilsvarende foreninger i andre byer.

Thisted-Lilleby har siden starten i 1999 været i konstant udvikling, således at vi i dag har 70 medlemmer i foreningen.
Vi har eget værksted og klublokaler i den gamle Gartnerbolig Plantagevej 20.

Thisted Kommune har været og er stadig velvilligt indstillet over for foreningens aktiviteter og støtter projektet ved at stille værkstedsfaciliteter, samt grund til husenes endelige placering til rådighed på Plantagevej 20.
Det er også lykkedes os at etablere en kreds af erhvervssponsorer, som hjælper os, dels med materialer, dels med økonomisk støtte, der gør det mulig at købe materialer og værktøj til vores byggeaktiviteter.

Foreningen skaffer selv de nødvendige midler til materialer, værktøj m.v. hvilket sker gennem kontingent til foreningen, og ikke mindst ved tilskud fra forskellige sponsorer, som vi er meget taknemmelige for.
Vi har valgt at koncentrere by modellens centrum omkring det gamle Grydetorv og Toldbodgade, da det er det område i Thisted, hvor den mest omfattende byfornyelse har fundet sted, og stadigvæk foregår.Nu pr. April 2009, har vi ca. 24 huse klar til udflytning på grunden Plantagevej 20. Efter et langt og sejt træk over det seneste par år, tror vi nu på at det sker hen over sommeren.

Formand
Elisabeth Pedersen
Grønningen 52
7700 Thisted
Tlf. 23 26 05 34
e-mail: ep@pdrs.dk


Næstformand
Leif Würtz
Astrupvej 13
7700 Thisted
Tlf. 40 15 74 16
e-mail: ellywurtz@gmail.com


Kasserer
Leif Faaborg
Vestertorv 4.2.1
7700 Thisted
Tlf. 40 47 26 50
e-mail: faaborg@os.dk


Best.medl.
Henry Thomsen
Anne Søes Vej 13
7700 Thisted
Tlf. 51 83 83 35
e-mail: henry_ellen@dukamail.dk


Best.medl.
Niels Ole Kjærgaard
Strandvejen 9
7700 Thisted
Tlf. 21 76 79 23
e-mail: nielsole.kjaergaard@mail.dk


Du kan læse og udskrive vores vedtægter her

PERSONDATAPOLITIK

Herunder er formuleret retningslinjer for, hvordan Thisted Lilleby indsamler og bruger den information, som afgives via besøg på hjemmesiden www.thisted-lilleby.dk.

1. Generelle oplysninger

Virksomhedsnavn

Thisted Lilleby

Plantagevej 20

7700 Thisted

E-mail addresse: post@thisted-lilleby.dk

Telefonnummer (+45) 2326 0534

CVR/SE-nummer 3152 2501

Persondatapolitik og betingelser for brug af hjemmesiden www.thisted-lilleby.dk inkl. alle dens undersider ejes og vedligeholdes af Thisted Lilleby.

Når du sender information via hjemmeside, giver du samtidig samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger.

2. Behandling af personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger, som f.eks. dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer. Dine personlige data behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, f.eks. når du anvender kontaktformularen på hjemmesiden, tilmelder dig Støtteforeningen, Nyhedsbrev, eller Thited Lilleby`s Facebook sider.
Bruger vores tjenester og produkter eller på anden vis frivilligt afgiver oplysninger til os.
Du vil, hver gang du bliver bedt om at afgive oplysninger, blive oplyst om hvilken information, der er nødvendig. Vær opmærksom på, at hvis du beslutter ikke at indsende information, kan der være visse dele af hjemmeside og tjenester, som muligvis ikke vil være mulige at benytte.
I tilfælde hvor Thisted Lilleby har behov for at indhente persondata fra andre kilder, herunder Kriminalregistret for Børneattester (aktive i Thisted Lilleby), er det fordi der er et lovmæssigt krav. Oplysningerne bruges til at oprette en forespørgsel.

3. Cookies og analyseredskaber

Thisted Lilleby benytter såkaldte cookies på www.thisted-lilleby.dk
Anvendelsen af cookies skyldes, at Thisted Lilleby ønsker at sikre, at hjemmesider fungerer optimalt for brugerne. Der indsamles standardinformationer, der fortæller hvilke dele af hjemmesiden, der oftest bliver besøgt. Dermed kan Thisted Lilleby sikre, at information er let tilgængelig.
Thisted Lilleby anvender cookies, der er uskadelige, og derfor ikke udgør nogen fare for dit udstyr, pc og lignende.

4. Videregivelse af personoplysninger

Vi vil videregive personoplysninger, som du afgiver via hjemmesiden i det omfang, og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om.
F.eks. i forbindelse med oprettelse af et medlemskab, bestilling af et besøg, fremsendelse af materiale og andre services der kræver, at vi videregiver dine oplysninger.
Personoplysningerne bliver videregivet til:
a) Støtteforeningen for Thisted Lilleby
b) Hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

5. Opbevaringsperiode

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt, eller så lang tid som det er påkrævet.

6. Sikkerhed

Brugerne af hjemmesiden gøres opmærksomme på, at fortroligheden af ikke-krypterede e-mailbeskeder sendt via eksterne netværk ikke kan garanteres. Brugerne bør ikke sende personlige data eller andre fortrolige oplysninger via ikke-krypterede e-mails.

7. Opdatering af dine oplysninger

Hvis du på noget tidspunkt ønsker at stoppe med at modtage e-mails eller andre henvendelser fra os, eller hvis du har indsendt personoplysninger til os via hjemmesiden og gerne vil have disse oplysninger slettet fra vores databaser, skal du rette henvendelse til Thisted Lilleby.

8. Information på hjemmesiden og ansvarsforhold

Hjemmesiden indeholder meget information, og vi tager rimelige forholdsregler for at sikre, at informationen er korrekt og opdateret. Vi kan dog ikke garantere, at informationen på hjemmesiden er korrekt, da flowet af information er konstant og foranderligt. Vi tager derfor ikke ansvar for, at informationen er pålidelig, korrekt, gyldig, opdateret, brugbar og komplet.
Vær også opmærksom på, at hjemmesiden kan indeholde langsigtet information, som er behæftet med en vis usikkerhed, som f.eks. arrangementer, billetpriser m.m.
Vi kan ikke gøres ansvarlige, hverken direkte eller indirekte, for nogen skader eller gener, som måtte være konsekvensen af brugen eller misbrugen af informationer indeholdt eller forudsat i dokumenter på hjemmesiden eller anden information, som måtte være tilgængelig her. Denne ansvarsfraskrivelse gælder også skader på din pc eller virus, som kan inficere dit computersystem.

9. Kommunikation med Thisted Lilleby

Når du kommunikerer med os via hjemmeside, eller Facebook, f.eks. ved at skrive et indlæg, sende eller lægge materiale ud på mediet eller på anden vis kommunikerer med os på e-mail, f.eks. spørgsmål, kommentarer, forslag og lignende, skal du være opmærksom på, at vi vil behandle dette som ikke-fortroligt kommunikation/materiale. Ved at sende eller lægge sådan kommunikation eller materiale ud afstår du – i den udstrækning det er tilladt efter loven – fra ophavsretten til kommunikationen eller materialet. Vi har ret til frit at gøre brug af det til et hvilket som helst formål, f.eks. fremstilling af eksempel, videregivelse, offentliggørelse eller til at lægge det ud på andre hjemmesider.

10. Immaterielle rettigheder

Indholdet af hjemmeside, herunder software, grafik, sidehoveder, dokumenter, knap-ikoner, piktogrammer mv., er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og varemærkeloven. Du skal være opmærksom på, at de registrerede ord, figurer, logoer og uregistrerede erhvervskendetegn, der vises på hjemmesiden, er varemærker, som tilhører Thisted Lilleby og andre parter. Det ophavsretligt beskyttede materiale og varemærkerne må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, hverken i bearbejdet eller ubearbejdet form, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Thisted Lilleby, medmindre der er tale om brug til private ikke-kommercielle formål.

11. Links og eksterne kilder

Hjemmesiden indeholder links til andre websteder, som ikke kontrolleres af Thisted Lilleby. Disse links er kun indsat som en service til dig, og Thisted Lilleby har intet ansvar for indholdet og tilgængeligheden af disse websteder. At vi linker til andre websteder betyder ikke, at vi anbefaler, firmaet eller tjenesten, og din adgang til de linkede websteder sker for egen risiko.

Vær opmærksom på, at vores persondatapolitik ikke gælder på disse websteder, og vi anbefaler derfor, at du læser webstedernes personoplysningspolitik, inden du frivilligt afgiver personoplysninger til dem.

12. Spørgsmål

Brug af hjemmesiden er underlagt dansk ret og tvister udsprunget heraf skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.

13. Klager

Hvis du har spørgsmål vedr. dine personoplysninger og til vores behandling, eller du ønsker at klage, kan du rette henvendelse via Mail til:  post@thisted-lilleby.dk. Hvis din klage ikke bliver løst af Thisted Lilleby, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.