Truck stævne i Lilleby

Thisted Lilleby afholdt lørdag den 19. oktober 2019, i samarbejde med Jysk-RC-Truck, et stævne i lighed med 2018.
Trods truende regnsvejsmeldinger blev stævnet vellykket, afviklet i fint vejr, var velbesøgt og alle hyggede sig.
De radiostyrede lastbiler og entreprenør maskiner i scala 1:14 kørte rundt i byen og flyttede rundt med sand og andet og læssede af og på.
Vi havde i år, som noget nyt lavet aftale med Hannæs Mobil Køkken, så gæsterne kunne få stillet sulten inden hjemturen.