Store Torv 7

Hotel Royal. En af de mænd, der i det 19. århundrede igennem mere end 50 år var med til at præge udviklingen i Thisted, var Købmand og Agent I. W. Werner, der på flere områder var en initiativrig og driftig mand. Han kom til Thisted i midten af December 1827 hvor  han løste Borgerskab og etablerede sig som Manufakturhandler.  Allerede efter et halvt års forløb erhvervede han en ejendom på Store Torv, hvor han købte Købmand Grønlunds Gaard (det nuværende Hotel ”Royal”), hvor han indrettede manufakturhandel.
Fra 1882 til 1907 blev Hotellet drevet af Jørgen Larsen som gav det navnet Royal.  I 1919 købte Poul Poulsen Hotellet og i 1927 foretog en omfattende ombygning af Hotellet, hvor der blev tilføjet to fløje til hovedbygningen. Den smukke ejendom har facade til 3 gader og torvet og indeholder foruden Hotellet to butikker og et Biografteater.
Du kan læse mere om Store Torv og Hotel Royal og de driftige mænd som har skabt en af de mest markante bygninger i Thisted i bogen herunder som er udgivet af Ejerforeningen “Royal” af 1978: Matr.nr. 411

Se også Lokalhistorisk Arkivs hjemmeside der i små film fortæller historien om huse og mennesker omkring Store Torv: “En historisk vandring på Store Torv


Hotel Royal set fra Torvegade
Det originale Hotel Royal.