Storegade 2

Storegade 2 ligger byens ældste Guldsmedeforretning, hvis indehaver var C.V. Henningsen, som blev født i Odense 22. januar 1871.
Han var udlært i sin fødeby hos Guldsmed Grønlund og arbejdede der indtil han i 1918 flyttede til Thisted.
Her overtog han Gulsmed Hartvigs forretning i Jernbanegade og 2 år senere flyttede forretningen til Storegade 2 hvor han overtog en gammel anset Guldsmedeforretning, som var etableret omkring 1850.

Indtil 1873 lå her ”købmand Berks gård”, en meget lang – lav længe. Men i dette år købte Søren Kiil ejendommen. Han var entreprenør og havde også et værtshus i Vestergade, som han nu flyttede til det nykøbte sted.
Kiil døde i 1888.
Eftter Kiils død blev ejendommen solgt til meget byggeivrige tømrermester Chr. Brandi, og han opførte 1889 den nye bygning, som i folkemunde stadig kaldtes ”Kiils gård” efter den tidligere ejer.
Det blev et af de bedste eksempler på den dekorationsglade stil i Thisted. Her findes mange stilelementer.
Brandi havde tidligere bygget en del huse i den nyanlagte Jernbanegade, og han tilsyneladende tænkt på gode lejeindtægter, da han byggede ”Kiils gård”.
Hvis man ser efter, hvad bygningen indeholdt, da den i 1889 blev takseret til brandforsikring, kan man se følgende:
I stueetagen er der 5 butikker, 4 kontorer og 2 værelser.
I kælderen har butikkerne lagerrum.
Tre af butikkerne er forsynet med inventar til en manufakturhandel (disk, reol, pult, bord), en buntmager (skabe og vinduesskab) og en urtektæmmer (reol, disk og vinduesindretning og ankre med stol).
På 1. sal 4 lejligheder og på loftet ”13 gibsede værelser”.
Bag huset tårn med ”snegletrappe fra stue til kvist.
Til de i alt 27 værelser er der 27 kakkelovne og 4 komfurer.

Af Knud Søgaard