Skolestræde 8

Digteren Jens Peter Jacobsen blev født d. 7. april 1847 i dette lille skipperhus på J. P. Jacobsens Plads, hvor der nu er lokalhistorisk arkiv.


Christen Jacobsen var fra Ræhr. Tidligt mistede han sin moder, havde en streng barndom, men kom så ud at sejle, sikkert med en skude, som hans onkel, købmand og skudeejer Christen Dige i Vigsø , ejede. Selv blev han også ejer af et skib og slog sig ned i Thisted i Skolestræde. Han sejlede en tid som skipper, men kort efter, at han 1847 havde fået sønnen Jens Peter, gik han i land, byggede en stor gård ved havnen og slog sig på handelen. Senere købte han også jord og drev et ret stort landbrug, så han fulgte på alle måder i skudekøbmændenes fodspor. Det gjorde sønnen, Jens Peter Jacobsen, ikke. Måske var det faderens beretninger om hans oplevelser som sømand, der vækkede drengens fantasi og fik ham til at søge andre veje. Christen Jacobsen var en meget nøjsom og fordringsløs mand uden fine fornemmelser. Han holdt sig ikke for god til at læsse møg og køre det ud eller til andet grovere arbejde. Kun ved stor sparsommelighed og ihærdigt slid var han nået frem til ret gode kår. Nærig var han ikke. Han gav de fattige lov til at hente gratis halm til deres senge og til viske i træskoene, men spares skulle der. Det er naturligt, at han kunne blive fortrædelig over, at Peter, som sønnen kaldtes hjemme, brugte så mange af hans sammenslidte penge i København og på rejser i udlandet uden at studere til noget nyttigt, men i hjemmet i Thisted levede digteren sin sidste tid, passet under sin håbløse sygdom af sin trofaste broder William.

Af Knud Søgaard

Du kan læse mere om J.P. Jacobsen på TOHMAS – Thys historie på nettet.