Jernbanegade 11

Folketingsmand C. Berg, der i 1882 oprettede Thisted Amts Tidende – som fra 1970 hed Thisted Dagblad – ejede oprindelig grunden, bygningen ligger på. Han købte grunden i august 1882, da han besluttede at oprette endnu et af De Bergske Blade.

Da C. Berg nogle år senere ønskede at flytte sin avis fra midlertidige lokaler til et nyt byggeri på sin grund, afhændede han en del af grunden. Den parcel, Jernbanegade 11 ligger på, blev 17. september 1887 købt af tømrermester Brandi for 5.500 kr.

På grunden opførte C. Brandi en ejendom med fire lejligheder. Få år senere blev en lejlighed inddraget til sagførerkontor. Det var 1895. Ejendommen har senere været ejet af overretssagfører Hagested, der i 1930 solgte den til landinspektør N. Smed Søndergaard. Har solgte den i 1959 til Thisted Sygekasse. Ved sygekassens nedlæggelse fra 1970 blev ejendommen købt af landinspektør Poul Boe. Han solgte den i 1978 til forsikringsselskabet Alm. Brand.

Ejendommen har i årene løb været benyttet til mange formål: sagførerbolig- og kontor, tuberkulosestation, landbosparekasse, amtsligningsinspektorat, lægekonsultation, og kreditforeningskontor. Landinspektør N. Smed Søndergaard havde privatbolig i ejendommen til sin død i 1959. Indtil 2018 har den mest været brugt til kontorer. I 2018 bliver ejendommen købt af museet i Thisted.

Artiklen er hentet fra: TOHMAS – Thys historie på nettet