Havnegade 30

Bygningerne har fra 1915 været brugt som lager af FDB indtil det blev revet ned i 1966.
Det har endvidere været digteren J. P. Jacobsens barndomshjem (han er dog født i Skolestræde 8) og her boede han indtil sin død 1885, kun 38 år gammel. Hans forældre døde 1897 og 1898.
Desuden boede der: Forretningsfører J. Ulriksen, husassistent Dorthea Jørgensen, boghandler Aage E. Poulsen, arbejdsmand Ejner C. Thomsen, arbejdsmand Alexis B. Bøchel, bud Egon Kurt Bøchel, fisker Peter C. Pedersen, restauratør Jens Steiniche.