Grydetorv 6

Denne bygning er opført 1898, som hjemsted for Thisted Amtsavis. I forhuset var der redaktion og bolig for redaktøren. I gården lå trykkeriet. Avisen stoppede sin udgivelse 1960 og forhuset blev overtaget af Thisted Forsikring. I baghuset fortsattes med Thisted Amtstrykkeri.
Huset blev nedrevet i forbindelse med saneringen i kvarteret i 1960-erne.

Af Knud Søgaard

Kilde: Thisted købstads Historie, bind 2, side 353.