Forårstegn

Det er et sikkert forårstegn når udpakningen af husene i Lilleby starter. Det er som sædvanlig Jørgen Steffensen og Mogens Andersen der står for det. Der er mange dele at holde styr på, men de har deres eget arkiveringssystem. Det er et langvarigt og slidsomt arbejde at pakke ud og pakke ind igen. Arbejdet varer ca. 1 måned.