Bindesbølls Rådhus i Thisted

Thisteds imponerende rådhusbygning er opført i 1853 efter tegning af arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll. Med sit formsprog, farvesætning og konstruktion fremstår Bindesbølls rådhus som et enestående værk i dansk kontekst og et meget fint eksempel på et historicistisk provinsbyggeri. Rådhuset i Thisted er det fjerde i rækken af rådhuse opført på dette grundstykke. Ejendommen indgår i Realdania By & Bygs samling af ca. 60 historiske ejendomme. Samlingen repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år og er med til at fremme den levende bygningskultur.
Filmen er produceret af MakeitBee.