Om Lilleby

I 1998 / 1999 fik Ældrerådet i Thisted en del opfordringer til at undersøge mulighederne for at etablere en miniby i Thisted, i lighed med Varde og Fredericia.
Ældrerådet nedsatte en initiativgruppe, som med støtte fra Kulturelt udvalg og økonomisk bistand fra Folkeoplysningsudvalget kunne indbyde til et orienterende møde i Plantagehuset i november 1999, hvor interesserede kunne høre om tanker og ideer i projektet.
Efter mødet tegnede der sig 25 medlemmer, og foreningen Thisted-Lilleby var en realitet, og på den stiftende generalforsamling, den 17 februar 2000 blev følgende bestyrelse valgt.

Anette Ringsborg Thisted
Inga Poulsen Sundby Thy
Ove Strægaard Jensen Thisted
Orla Poulsen Thisted
Else Dalsgaard Sennels
Jens Andersen Thisted.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Ove Strægaard som formand.
Foreningens formål var og er stadigvæk ifølge foreningens vedtægter!
At samle interessegrupper omkring opbygning af miniudgaver af kvarteret omkring det gamle Grydetorv og Toldbodgade som det så ud omkring 1950.
At skabe et socialt samvær for især ældre mennesker, hvor man gensidigt tager et medansvar for, at alle føler sig velkommen og godt tilpas.
At etablere permanente arbejdsgrupper, med konkrete opgaver.
At støtte arbejdsgrupperne i deres virke, og fremme den gensidige inspiration mellem grupperne.
At skabe det Økonomiske fundament for foreningens virksomhed og formål.
At være bindeled til de kommunale myndigheder, samt skabe kontakt til og udveksle erfaringer med tilsvarende foreninger i andre byer.

Thisted-Lilleby har siden starten i 1999 været i konstant udvikling, således at vi i dag har 70 medlemmer i foreningen.
Vi har eget værksted og klublokaler i den gamle Gartnerbolig Plantagevej 20.

Thisted Kommune har været og er stadig velvilligt indstillet over for foreningens aktiviteter og støtter projektet ved at stille værkstedsfaciliteter, samt grund til husenes endelige placering til rådighed på Plantagevej 20.
Det er også lykkedes os at etablere en kreds af erhvervssponsorer, som hjælper os, dels med materialer, dels med økonomisk støtte, der gør det mulig at købe materialer og værktøj til vores byggeaktiviteter.

Foreningen skaffer selv de nødvendige midler til materialer, værktøj m.v. hvilket sker gennem kontingent til foreningen, og ikke mindst ved tilskud fra forskellige sponsorer, som vi er meget taknemmelige for.
Vi har valgt at koncentrere by modellens centrum omkring det gamle Grydetorv og Toldbodgade, da det er det område i Thisted, hvor den mest omfattende byfornyelse har fundet sted, og stadigvæk foregår.Nu pr. April 2009, har vi ca. 24 huse klar til udflytning på grunden Plantagevej 20. Efter et langt og sejt træk over det seneste par år, tror vi nu på at det sker hen over sommeren.

ElisabethFormand.
Elisabeth Pedersen
Grønningen 52
7700 Thisted
Tlf. 23 26 05 34
e-mail: ep@pdrs.dk

Næstformand
Carl Henrik Overgaard
Provst Sonnesvej 10
7700 Thisted
Mobil: 40 53 62 45
e-mail: c.h.overgaard@hotmail.com

LeifBest.medl.
Leif Faaborg
Skolevænget 16
7700 Thisted
Tlf. 40 47 26 50
e-mail: faaborg@os.dk

HenryBest.medl.
Henry Thomsen
Anne Søes Vej 13
7700 Thisted
Tlf. 51 83 83 35
e-mail: henry_ellen@dukamail.dk

Best.medl.
Egon Stensgaard
Grandalsvej 56
7700 Thisted
Tlf. 23 86 99 44
e-mail: lis1710@hotmail.com

Knud ErikKasserer
Knud Erik Frost
Poppelvej 51
7700 Thisted
Tlf. 29 85 48 40
e-mail: kefjyde@hotmail.com

Vedtægterne for Thisted Lilleby kan du læse her i PDF format – og kan også udskrives hvis du ønsker en kopi…

Vedtægter