Storegade 2

Storegade 2 ligger byens ældste Guldsmedeforretning, hvis indehaver var C.V. Henningsen, som blev født i Odense 22. januar 1871.
Han var udlært i sin fødeby hos Guldsmed Grønlund og arbejdede der indtil han i 1918 flyttede til Thisted.
Her overtog han Gulsmed Hartvigs forretning i Jernbanegade og 2 år senere flyttede forretningen til Storegade 2 hvor han overtog en gammel anset Guldsmedeforretning, som var etableret omkring 1850.